Teacher Maker Camp

Maakonderwijs: leren (door te) maken

Teacher Maker Camp is een inspirerende, technische, creatieve, leuke en uitdagende training, bestaande uit een set workshops voor leraren uit het PO, VO, MBO én HBO en bibliotheekmedewerkers. Zelf maken staat centraal. Gedurende Teacher Maker Camp gaat voor even de ‘lerarenpet’ af en de ‘leerlingpet’ op en maak je kennis met nieuwe digitale technieken, zoals 2D- en 3D-ontwerpen, vinyl- en lasersnijden en 3D-printen. Tijdens Teacher Maker Camp ontwikkelen deelnemers technische en creatieve vaardigheden om zo een beter beeld te krijgen bij het gebruik van innovatieve technologieën in de klas.

Maakonderwijs

Maakonderwijs is leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te helpen uitvinder te worden. Maakonderwijs stimuleert hoofd, handen en hart. In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken. De leerlingen van vandaag kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te ontplooien. Door de verbinding tussen creativiteit en technologie kunnen kinderen zich beter ontwikkelen: kennis wordt meteen toegepast en ingezet voor het maken van dingen die ze leuk vinden.

Voor wie is Teacher Maker Camp?

Het programma is voor iedereen toegankelijk. Alle leerjaren en vakgebieden uit zowel het PO, VO, MBO en HBO zijn welkom. Daarnaast is deelname voor bibliotheekmedewerkers ook interessant. Van deelnemers vragen we een open houding en nieuwsgierige blik, en de ambitie om de eigen maakvaardigheden verder te ontwikkelen.</p>

Een impressie

Bekijk de foto’s op Flickr. Lees het blog over TMC 2017 en de ervaringen van eerdere deelnemers (pdf) of bekijk het Teacher Maker Cookbook (pdf).

Teacher Maker Camp voor uw organisatie.

Wij organiseren graag een editie van Teacher Maker Camp voor uw organisatie een editie. Teacher Maker Camp is geschikt voor maximaal 20 deelnemers en kan worden georganiseerd in de Waag of op locatie. Wilt u een Teacher Maker Camp organiseren of meer informatie?

Neem dan contact met ons op

Wat kun je leren tijdens Teacher Maker Camp?

Creatieve vaardigheden, zoals:

  • Prototyping /Experimenteren (met materialen) / Verbeeldingskracht ontwikkelen / Tinkeren

Technische vaardigheden, zoals:

  • 2D-tekenen / 3D-ontwerpen / 3D-printer / Lasersnijder / Vinylsnijder / Arduino solderen / Arduino programmeren / Elektronica

Didactische vaardigheden, zoals:

  • Kennisconstructie (in tegenstelling tot kennisoverdracht) / Beoordeling op basis van proces, verslaglegging en portfolio / Iteratief werken / Presentatievaardigheden / Zelf gestuurd leren / Projectmatig werken, samenwerken

Wat kun je verwachten tijdens Teacher Maker Camp?

  • Inspirerende sprekers;
  • Goede begeleiding (je werkt in kleine groepjes van 5-6 personen);
  • Een grote hoeveelheid materialen;
  • Workshops en korte ‘maak-challenges’;
  • Gebruik van de machines (3D-printers, lasersnijder, vinylsnijder);
  • Je eigen Fabschoolino;

 

staff

Dick van Dijk
storytelling, interaction design, playful learning and co-creation
Ista Boszhard
Frank Vloet
Mariëlle Lens
Karien Vermeulen