Doorbraak in Digitale Democratie

Besluitvormingsprocessen vernieuwen met behulp van digitale tools.

Gemeentelijke dienstverlening en communicatie zijn in toenemende mate gedigitaliseerd. Ook het gebruik van sociale media zorgt voor een exponentiële groei van interactie tussen gemeenten en bewoners. De inzet van digitale middelen bij het vormgeven van beleid en in besluitvormingsprocessen is echter nog beperkt.

In een tweedaagse training onderzoekt u met uw team hoe digitale tools effectief ingezet kunnen worden om besluitvormingsprocessen te vernieuwen en daarmee de (lokale) democratie te versterken.

Met behulp van digitale democratie hebben burgers meer mogelijkheden zich te informeren en te organiseren. Ook zijn zij beter in staat om het werk van de gemeente te volgen en te beoordelen. Dit betekent voor overheden dat ze niet alleen hun informatievoorziening en communicatie moeten verbeteren, maar dat er in het besluitvormingsproces ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe vormen van inbreng, waarin de veranderende rol van de burger wordt erkend.

Randvoorwaarden:

 • De training is geschikt voor groepen van minimaal 5 en maximaal 15 personen.
 • Zowel collega’s binnen een afdeling of over de gehele organisatie heen kunnen gezamenlijk deelnemen.
 • De training kan op drie niveaus ingestoken worden: oriëntatie (geen voorkennis vereist), beginnend (plannen voor een pilot of reeds begonnen) en gevorderd (afgeronde pilot(s) en verder).

Praktische informatie

Geïnteresseerd in een workshop ‘Doorbraak in Digitale Democratie’? 

Neem contact met ons op

Bij overheden is er sterk de wil aanwezig om de lokale democratie te versterken en meer ruimte te geven aan de ideeën van bewoners, echter er heerst twijfel hoe dit vorm te geven. Ook vindt men het vaak moeilijk besluiten uit handen te geven en werkelijk zeggenschap te delen. Op internationaal vlak zien we dat digitale technologie steeds meer wordt gebruikt om mensen invloed te geven op publieke besluitvorming. In Reykjavik nemen bewoners actief deel aan het bepalen van de gemeentelijke agenda door elke maand tien prioriteiten op te stellen op een digitaal platform, waarna deze door de verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente worden behandeld. In Estland zijn er door middel van online publieksraadpleging en offline bijeenkomsten samen met burgers vijftien nieuwe wetsvoorstellen geformuleerd die aan het Estse parlement werden voorgelegd. In Madrid wordt een online participatieplatform gebruikt om jaarlijks 100 miljoen van het stadsbudget samen met bewoners te verdelen.

 

Waag heeft de afgelopen jaren samen met Netwerk Democratie, het Ministerie van BZK en ICTU samengewerkt binnen E-DEM.nl. Deze tweedaagse training levert uw team de volgende kennis en ervaring op:

 • In vogelvlucht de belangrijkste internationale ontwikkelingen op het gebied van digitale democratie
 • Hands-on ervaring met enkele van de belangrijkste open source participatietools zoals Consul, Decidim en Your Priorities
 • Inzicht in de onderwerpen Open Source en Privacy by Design
 • Community management vaardigheden
 • Samen werken aan een concreet plan van aanpak voor het opzetten en uitvoeren van een (lokale) digitale democratie pilot of project

Thema's en methodes

Digital democracy tools
Privacy by design
Open Source
Open Data
Co-creation
Community management
Motivating citizens
Inclusion
Participatory budgeting

Maatwerk voor uw organisatie

Wij organiseren graag een editie van Doorbraak in Digital Democratie voor uw organisatie. Neem contact met ons op via email om de mogelijkheden te verkennen of een specifieke vraag te bespreken.

Contact

Lees meer over digitale democratie en de ervaring van Waag en onze trainers:

 • Over de proeftuin rond digitale democratie, hier.
 • Artikel over burgerbetrokkenheid en het hacken van beleid, hier.
 • Over E-participatie tools in Nederland, hier.
 • E-dem, digitale participatiepools voor lokale overheden, hier.

staff

Tom_Demeyer
Tom Demeyer
privacy, security enhancing technologies, data analysis and ethics
Gijs Boerwinkel
community engagement
coen-bergman
Coen Bergman
innovative solutions for complex societal issues