Open Government Lab

Hoe brengen we beleid en technologie samen?

Het driedaagse Open Government Lab is een duik in de wereld van de open overheid. Waag heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van innovatie, participatie, communities, open data, standaarden en open source. Het Lab geeft inzicht in belangrijke trends, ontwikkelingen en best practices. Maar we gaan ook aan de slag om data te bewerken en technologie hands-on te ervaren.

Je hebt de ambitie om de open overheid in de praktijk te brengen. Je wil bijdragen aan een overheid die als open platform sociale cohesie en innovatie mogelijk maakt. En je wilt meer weten over de manier waarop technologie dit versterkt. Het Open Government Lab levert inspiratie, kennis en praktische handvaten voor de overheid van de 21ste eeuw.

Deze intensieve driedaagse cursus is geschikt voor individuen en teams die in een korte tijd hun kennisniveau en vaardigheden op het gebied van open overheid willen vergroten. Maximaal 15 cursisten verdiepen zich in onderwerpen als open data, open source, open spending, citizen sensing, participatory budgetting, crowdsourcing en civic technology. Het programma neemt steeds de actuele Nederlandse open overheid agenda, de meest recente Europese ontwikkelingen en kennis uit het Open Government Partnership als uitgangspunt. De cursus geeft concrete handvatten om het geleerde daarna in de eigen context toe te kunnen passen. Een onmisbare basis voor managers en beleidsontwerpers in innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en procesverbetering.

 

Resultaten:

 • Je hebt een duidelijk beeld wat overheid als een platform inhoud
 • Je kunt lessen uit succesvolle voorbeelden vertalen naar de eigen praktijk
 • Je begrijpt hoe je communities kunt engageren
 • Je snapt begrippen als open data, open standaarden en open source
 • Je overziet mogelijke risico’s en valkuilen 
 • Je weet hoe te profiteren van koplopende Nederlandse initiatieven
 • Je maakt kennis met relevante Europese netwerken
 • Je krijg inzicht in het proces van innovatief aanbesteden
 • Je begrijpt hoe technologie de democratie kan versterken
 • Je hebt praktische vaardigheden rondom het werken met open data geleerd
 • Je kunt het geleerde vertalen naar een strategie

Praktische informatie

Driedaagse cursus Open Government Lab
Deze cursus kan worden georganiseerd bij minimaal 10 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Wij organiseren graag een editie van Open Government Lab voor uw organisatie. Neem contact met ons op via email om de mogelijkheden te verkennen of een specifieke vraag te bespreken.

Contact

Programma 

Dag 1: Kennismaking, persoonlijke ambitie en best practices staan centraal. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van over de hele wereld verdiepen we ons in het begrip Open Policy. 

Dag 2: Om begrippen als open data, citizen sensing en participatory budgetting te begrijpen is het belangrijk praktische kennis op te bouwen. We visualiseren data, zoeken naar open source toepassingen, ontwerpen open participatieprocessen en zoeken naar passende communities.

Dag 3: Van theoretische kennis en praktische demo’s gaan we toe werken naar een strategie voor inbedding bij de organisatie zelf. We kijken waar de quickwins in de organisatie zitten en welke gebieden meer lobbywerk vereisen.

Achtergrond

In 2013 heeft Nederland zich officieel aangesloten bij de OGP, de Open Government Partnership; een wereldwijde beweging om als overheid transparant te opereren en verantwoording af te leggen over haar handelen. In Nederland licht de nadruk momenteel op het openstellen van data; een essentiële stap in de weg naar een open overheid. Echter participatie, open algoritmes en digitale identiteit zijn minstens net zo belangrijk. Open overheid maakt de weg vrij voor burgers om inzicht te krijgen in de manier waarop de overheid werkt en invloed te hebben op (de totstandkoming van) het beleid. En uiteindelijke naar een fundamentele verschuiving van de wijze waarop burgers en de overheid samenwerken. Daarmee leidt de OGP potentieel niet alleen tot nieuwe instrumenten, processen en technologische toepassingen het beleidsproces beïnvloeden. Maar tot een volledige transformatie van dit proces, de rollen die de verschillende belanghebbenden daarbij hebben en de wijze waarop de met elkaar interacteren. 

Thema's en methodes

Open Government
Open Source
Black box
Algorithms and models
Design thinking
Co-creation
Agile development
Ethics in technology
Doughnut Economy
Commons and cooperatives

Waag werkt al jaren aan nationale en internationale open overheid projecten en is agenda-zettend geweest voor belangrijke ontwikkelingen zoals open data, digitale identiteit en smart citizen. Waag is momenteel onderdeel van de officiele Stakeholder Groep binnen de open overheid agenda van Binnenlandse zaken. Relevante projecten zijn:

staff

Tom_Demeyer
Tom Demeyer
privacy, security enhancing technologies, data analysis and ethics
Gijs Boerwinkel
community engagement
coen-bergman
Coen Bergman
innovative solutions for complex societal issues